Wigry, wypoczynek, wakacje.
kwatery i agroturystyka - wędkujesz?
Wybierz region | Dodaj ogłoszenie | Wynajmę, Sprzedam | Kupię, Szukam | Ważne adresy | Galeria Foto | Galeria Foto - Dodaj | Reklama | Pomoc     
Lista kategorii:


AGROTURYSTYKA
Domek jednorodzinny - mały
Domek wielorodzinny - duży
Pokoje 1 osobowe
Pokoje 2 osobowe
Pokoje 3 osobowe
Pokoje 4 osobowe
Pole namiotowe
Przyczepy kempingowe
X pozostałe

BIZNES
Domy / Siedliska
Działki
Łodzie, jachty, żaglówki
Sprzęt sportowy
Sprzęt turystyczny
X pozostałe

GASTRONOMIA
Bar szybkiej obsługi
Catering
Jedzenie na telefon
Restauracje

NOCLEGI
Motel/Zajazd
Ośrodek Wypoczynkowy
Pensjonat / Dworek
Schronisko
X pozostałe

WYPOCZYNEK
Kolonie
Obozy
Splywy
Szkolenia
Wczasy

Wypożyczalnia Sprzętu
Narty zimowe
Rowery
Sprzęt turystyczny
Sprzęt wodny
X pozostałe

Wigry.pl jest serwisem ogłoszeniowym, na którego stronach znajduje się baza ogłoszeń z całego kraju, pogrupowanych w kilkanaście kategorii tematycznych.

Wigry.pl nie jest ogromną firmą z licznymi oddziałami na całym świecie.
Nie wydajemy 350 tytułów - gazet ogłoszeniowych w 21 państwach oraz nie prowadzimy 64 serwisów internetowych.
Wigry.pl nie zatrudnia 5 400 pracowników.
Kawę parzymy sami, a sekretarka jest tylko automatyczna.

 

Kontakt z właścicielem strony Wigry.pl:

SVEA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 96, 05-300 Mińsk Maz

z dopiskiem: Wigry.pl

kontakt: info (małpka) wigry (kropka) pl

REGULAMIN (08.06.2004r.):
poprawki z dnia 04.04.2007r.

1. Przyjęcie do wiadomości warunków: Wchodząc na strony Wigry.pl przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na następujące warunki. Jeśli nie zgadzasz się z poniższymi warunkami, NIE KORZYSTAJ Z TEJ WITRYNY. Informacje prawne odnoszą się do wszystkich stron witryny Wigry.pl, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej na konkretnej stronie.

2. Wstęp na własne ryzyko: Wchodząc na strony Wigry.pl przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że korzystasz z nich na własne ryzyko, a także że żadne osoby zajmujące się tworzeniem, produkcją i zamieszczaniem tych stron w sieci nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie, przypadkowe, istotne lub pośrednie odszkodowanie, straty, koszty lub wydatki dowolnej natury(włącznie z honorariami prawnika, honorariami dla ekspertów lub innymi wydatkami), które mogą powstać pośrednio lub bezpośrednio na skutek dostępu do, korzystania z lub przeglądania tej witryny lub pobrania z sieci dowolnych materiałów, tekstów, danych, obrazów, materiału audiowizualnego, włącznie z m.in. zjawiskami spowodowanymi wirusami, działaniami ludzkimi lub awarią systemu komputerowego, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania, wadliwym działaniem programów lub innymi błędami, awariami i opóźnieniami transmisji komputerowych lub połączeń sieciowych.

3. Brak gwarancji na treść, informacje i materiały: Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte na tych stronach opierają się na aktualnych danych, jednakże Wigry.pl, mimo czynionych w granicach rozsądku wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości stron, nie gwarantuje ich dokładności. Wszelkie treści, informacje i materiały zawarte na tych stronach są udostępniane użytkownikom W TAKI STANIE W JAKIM SĄ, bez jednoznacznej lub domniemanej gwarancji, włącznie z m.in. domniemaną gwarancją rynkową, przydatności do określonych celów, tytułem i nienaruszeniem prawa.

4. Prawa autorskie: są własnością SVEA Sp. z o.o. posiada prawa autorskie do stron i żadna część tej witryny, włącznie z m.in. tekstem, obrazami, elementami audiowizualnymi, nie może zostać w żaden sposób wykorzystana w żadnym celu bez wyraźnej pisemnej zgody Wigry.pl, chyba że na witrynie znajduje się inny zapis. Wolno Ci pobrać jedną kopię materiałów na tych stronach wyłącznie do własnego, osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie usuniesz lub nie zmienisz informacji o prawie autorskim, znaku handlowego lub innych informacji dotyczących prawa własności. Powyższa możliwość nie jest w żadnym razie uchyleniem wyżej wymienionych praw. Modyfikacja, ponowne przesłanie lub wykorzystanie materiału znajdującego się na niniejszych stronach dla innego celu stanowi naruszenie praw Wigry.pl.

5. Nazwa Wigry.pl, logotypy, znaki handlowe są własnością SVEA Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że każda nazwa, logotyp, znak handlowy lub znak usługowy zamieszczony na stronach jest własnością SVEA Sp. z o.o. lub jest licencjonowany przez SVEA Sp. z o.o. i nie wolno Ci go wykorzystać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody. SVEA Sp. z o.o. wyegzekwuje prawa własności intelektualnej w pełnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Dźwięk, grafika, wykresy, tekst, nagrania video, informacje lub wizerunki miejsc lub osób są własnością Wigry.pl lub są wykorzystywane w witrynie za zezwoleniem osób trzecich. Nie wolno Ci wykorzystywać tych materiałów, chyba że na stronach jednoznacznie zaznaczono inaczej. Nielegalne wykorzystanie tych materiałów może narazić cię na karę grzywny lub wypłatę odszkodowania, włącznie z m.in. karą przewidzianą za naruszenie znaków handlowych, praw autorskich, prawa do prywatności i promocji.

6. Jawność i wykorzystanie informacji: Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie komunikaty i materiały, które przekazujesz na strony, w dowolny sposób i z jakiegokolwiek powodu, nie będą traktowane jako poufne lub zastrzeżone. Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że wszelkie pomysły, koncepcje, techniki, procedury, metody, systemy, projekty, plany, wykresy lub inne materiały, które przesyłasz na te strony, mogą zostać wykorzystane przez Wigry.pl w każdym miejscu, w każdym czasie i z każdego powodu.

7. Postępowanie sprzeczne z prawem: Nie zamieszczaj na stronie i nie przesyłaj na stronę materiałów pornograficznych, obscenicznych, bluźnierczych, oszczerczych, zawierających pogróżki, nielegalnych lub innych materiałów mogących reprezentować zachowanie lub zachęcać do zachowania uważanego za przestępstwo, przyczynić się do powstania odpowiedzialności cywilnej, promować nadmierne i nieodpowiedzialne spożycie alkoholu lub spożycie alkoholu przez osoby niepełnoletnie, lub w inny sposób naruszać prawo lub przepisy. Pomimo tego, że Wigry.pl lub osoby trzecie zajmujące się tworzeniem, produkowaniem i zamieszczaniem tych stron, mają prawo do monitorowania i sprawdzania transmisji, wysyłanych wiadomości, dyskusji i chatów, Wigry.pl i wszystkie osoby trzecie zajmujące się tworzeniem, produkowaniem lub zamieszczaniem niniejszych stron nie ponoszą odpowiedzialności wynikłej z ich zawartości, włącznie m.in. z roszczeniami z tytułu zniesławienia, oszczerstwa, pomówienia, pornografii, profanacji lub fałszywej interpretacji.

8. Hiperłącza: Niniejsza witryna może być połączona z innymi witrynami, jednakże Wigry.pl nie sugeruje, bezpośrednio lub pośrednio, żadnej aprobaty, związku, sponsoringu, poparcia lub powiązania ze stronami, do których prowadzą połączenia, chyba że na stronach zaznaczono inaczej. Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości, że Wigry.pl nie dokonała przeglądu wszystkich stron połączonych z witryną Wigry.pl i nie ponosi odpowiedzialności za treść stron poza witryną Wigry.pl lub wszelkich stron z nimi połączonych. Ze stronami poza witryną Wigry.pl oraz z innymi stronami łączysz się na własne ryzyko.

9. Przegląd niniejszych stron: Wigry.pl zachowuje prawo do weryfikacji niniejszych informacji prawnych w każdej chwili i z dowolnego powodu, a także zachowuje prawo do wprowadzania zmian w każdej chwili, bez uprzedzenia lub zobowiązania, w dowolnej informacji zawartej w niniejszej witrynie. Wchodząc na niniejszą stronę przyjmujesz do wiadomości, że obowiązują Cię ewentualne zmiany. Sugerujemy okresowe odwiedzanie niniejszej strony, aby sprawdzić jej treść.

10. Obowiązujące prawo: Wchodząc na niniejsze strony przyjmujesz do wiadomości, że są one rozumiane i oceniane według prawa polskiego. Jeśli korzystasz z tych stron z innego kraju, jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich stosownych miejscowych przepisów. Wigry.pl nie utrzymuje, że materiały zawarte na niniejszych stronach są zgodne z prawem w krajach poza Polską.

 

podziękowania dla:Baza noclegowa WPN: Leśniczówki - pokoje gościnne, pola namiotowe

Prywatna: kwatery, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe

Kwatery prywatne

Bryzgiel Cimochowizna Krzywe Mikołajewo Remieńkiń Smolany Dąb
Buda Ruska Gawrych Ruda Leszczewek Piertanie Rosochaty Róg Stary Folwark
Burdeniszki Krasne Leszczewo Płociczno Ziemia Sejneńska Tartak Wigry

Wigry.pl are trademarks of SVEA Sp. z o.o.. All other products mentioned are registered trademarks or trademarks of their respective companies. Questions or problems regarding this web site should be directed to mail.
Copyright SVEA Sp.zo.o. 1999-2009
All rights reserved.


Telesklep.pl
Naprawa wyświetlaczy w telefonach i tabletach.

Wigierskie Stowarzyszenie Turystyczne

REKLAMA

Ośrodek wypoczynkowy
JURKUN
tel: 602 344 711
MelonAir


Łodzie pneumatyczne

MelonAir

MelonAir

MelonAir

Dopłyniesz tam gdzie chcesz!
Przyczepkę zostaw w domu.

Czas na reklame

Czas na reklame
Czynny 8-20


Czas na reklame